21690

Açıkhava Reklamcılığının Özellikleri

Açıkhava reklamları diğer reklam ortamları gibi kendine özgü kimi ögelerden oluşmaktadır. Reklamların asıl amacı savgöz (slogan ya da tema) altında gizlidir. Açıkhava reklam ortamlarında yer alan ögeler şunlardır:
 
Düşünce (konsept): Etkili bir Açıkhava reklamı için anlaşılır, güçlü ve yaratıcı bir düşünce (konsept) oluşturmak, dikkat çekici ve anımsanabilir bir ileti için de yararlanılan düşüncenin yaratıcı olması gerekir.

Büyüklük ve Egemenlik: Açıkhava reklam iletisinin büyüklüğü, bakışı egemenliğine alır.

Reklam Metni: Açıkhava reklamlarında kullanılan metin kısa olmalıdır. Genellikle tek satırdan oluşan bir başlık ya da ürünü tanıtan bir yazı kullanılır. En önemli özellik metnin kısa olarak hazırlanması ve metnin içinde kullanılan sözcük ve sözcük öbeklerinin kısa olmasıdır.

Tasarım (Dizayn): Açıkhava reklamlarının kısa ve güçlü bir etki yaratabilmesi için iyi bir tasarım önemlidir.

Düzenleme (Layout): Güçlü bir düşünce (konsept) sağlayabilmek için görsel ve metinsel ögelerin başarıyla birleştirilmesi gerekir. İyi bir düzenleme için genellikle basit bir yöntem kullanılır; güçlü bir görselle başlanır, bunu izleyen akılda kalıcı bir başlık ve ürün hakkında bilgilendirmeyle kapanış gerçekleşir.

Görsel Öge: Açıkhava reklamlarının en önemli özelliği yüksek oranda görünürlüğe sahip olmasıdır. Bu nedenle kullanılacak grafiklerin ve diğer görsel ögelerin dikkat çekici olması gerekir. Ürünün çok büyük boyutlarda fotoğrafları kullanılır. Dikkat çekiciliği sağlamak için kalınlaştırma ve parlaklık önem kazanır.

Tipografi: Büyük harf kullanımı ve süslemeli yazı karakterlerinin kullanımı okunurluğu düşüreceğinden yeğlenmemelidir.

Renk: Bir çok reklam panosu ilgi çekmek için canlı renklerden yararlanmaktadır. Ürünün dev boyuttaki renkli resmi ve gerçekçi sahneleriyle hedef kitleyi etkilemek amaçlanmaktadır.

Logo: Ürün ve ya markanın logosu mutlaka Açıkhava reklamlarında yer almalıdır. Çünkü Açıkhava reklamları görselliğe seslenen bir reklam ortamıdır. İnsanlar bu reklamlarda metinleri okumasalar bile ürün ya da marka logosu akıllarında kalabilir.

Ürün Tanınırlığı: Açıkhava reklamlarının tasarımında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta da ürünün hedef kitle tarafından tanınırlığının sağlanmasıdır. İyi bir Açıkhava reklamında, hedef kitlenin dikkatinin ürün üzerine odaklanması sağlanmalıdır.

Yerleştirme (Zoning): Reklam panolarının yerleştirilme stratejisi çok önemlidir. Bu planlama çok dikkatli ve uzun araştırmalar sonucu yapılmalıdır. Kampanyalar seçilmiş bölge ya da kentlerde düzenlenebilir. Amaç belirlenen her bölgede en az miktarda ası kullanılarak en çok görünmeyi sağlamaktır.

Reklam ünitelerinin
Yerleştirme açıları (900 veya 00 gibi)
Yüksekliği
Görünürlük süresi
Yola mesafesi
Çevrenin etkisi
Trafik yoğunluğuna göre görünürlük
Aynı alandaki poster sayısına göre algılanma derecesi çok önemlidir.